PB0002 FOKAL NÖBETLE BAŞVURAN MEZİYAL TEMPORAL SKLEROZ GELİŞTİREN GAD-ab İLİŞKİLİ LİMBİK ENSEFALİT Sunan Kişi: Ayşe Aksoy, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NÖROLOJİ BD Yazarlar:
Merve Hilal Dolu, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NÖROLOJİ BD
Gökcen Öz Tunçer, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NÖROLOJİ BD
Ömer Faruk Aydın, SAMSUN LIV HOSPİTAL ÇOCUK NÖROLOJİ
Kerim Arslan, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ RADYOLOJİ ABD
PB0003 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR GÖRÜLEN REKÜRREN OPTİK NÖRİT Sunan Kişi: Merve Hilal Dolu, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK NÖROLOJİ BD, SAMSUN Yazarlar:
Ayşe Aksoy, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK NÖROLOJİ BD, SAMSUN
Ünal Akça, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK NÖROLOJİ BD, SAMSUN
İnci Güngör, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GÖZ HASTALIKLARI ABD, SAMSUN
Haydar Ali Taşdemir, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK NÖROLOJİ BD, SAMSUN
Banu Anlar, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK NÖROLOJİ BD, ANKARA
PB0006 Longitudinal Trasnvers Miyelitin Nadir Bir Nedeni Olarak Polistemia Veralı Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Naciye Çilem ÇARKI BAL, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Yazarlar:
Ferah KIZILAY, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
Ayşe ALTINTAŞ, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
PB0009 Multipl Skleroz ve Psöriatik Artrit Birlikteliği Olgu Sunumu Sunan Kişi: Muhammet Okay ÖRÜN, SBÜ.Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
PB0011 Cadasil sendromu benzeri bir multiple sklerozis vakası: olgu sunumu Sunan Kişi: Asuman Orhan Varoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yazarlar:
Begumhan Baysal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Ümit Gören, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
PB0013 Psikoz ile Prezente Olan Progresif MS Olgusu Sunan Kişi: Caner Baydar, SBÜ Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
PB0015 MULTiPL SKLEROZ VE EŞLİK EDEN UVEİT : 6 OLGU SUNUMU Sunan Kişi: CANAN BOLCU EMİR, İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞ Yazarlar:
ELİF ÜNAL, İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞ
ONUR AKAN, İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞ
ZEYNEP KURT, İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞ
CİHAT ÖRKEN, İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞ
CEREN AKTAN, İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞ
SERAP ÜÇLER, İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞ
PB0019 NÖROMYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE ÇÖLYAK HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU Sunan Kişi: Fatma Kurtuluş, SBÜ Antalya EAH Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Ecem Ağdak, SBÜ Antalya EAH Nöroloji Kliniği
Aylin Yaman, SBÜ Antalya EAH Nöroloji Kliniği
PB0021 ALEMTUZUMAB TEDAVİSİ ALTINDA RETROGRAD AMNEZİ Sunan Kişi: Abdulkadir Tunç, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Abdulkadir Tunç, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Yonca Ünlübaş, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
PB0022 LOMBER PONKSİYON SONRASI İNTRAKRANİAL HEMORAJİ GELİŞEN MULTİPLSKLEROZ OLGUSU Sunan Kişi: Abdulkadir Tunç, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Yonca Ünlübaş, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Alper Eryılmaz, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
PB0024 Fingolimod Tedavisinde Nadir Gözlenen Bir Yan Etki: Periferik Ödem Sunan Kişi: Sami Ömerhoca, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Nurhan Kaya Tutar, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Nilüfer Kale İçen, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
PB0025 TRANSVERS MİYELİTİN NADİR BİR NEDENİ: EPSTEİN- BARR VİRÜS ENFEKSİYONU Sunan Kişi: Hafize Nalan Güneş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Burcu Gökçe Çokal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Tahir Kurtuluş Yoldaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
PB0026 AKUT BEYİN SAPI SENDROMUNDAN NÖROMİYELİTİS OPTİKAYA: OLGU SUNUMU Sunan Kişi: Burcu Gökçe Çokal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Hafize Nalan Güneş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Tahir Kurtuluş Yoldaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
PB0028 İMMUNKOMPETAN BİR OLGUDA MULTİSİSTEMİK TÜBERKÜLOZİS Sunan Kişi: Hande PERAN, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-Nöroloji Kliniği, 2-Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Kliniği, 3-Radyoloji Kliniği Yazarlar:
Ufuk EMRE, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-Nöroloji Kliniği, 2-Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Kliniği, 3-Radyoloji Kliniği
Ayşe İNCİ, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-Nöroloji Kliniği, 2-Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Kliniği, 3-Radyoloji Kliniği
A.Hande YARDIMCI, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-Nöroloji Kliniği, 2-Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Kliniği, 3-Radyoloji Kliniği
Yeşim KARAGÖZ, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-Nöroloji Kliniği, 2-Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Kliniği, 3-Radyoloji Kliniği
PB0030 NÖROPATİK AĞRI VE OTONOMİK TUTULUŞ İLE PREZENTE OLAN CASPR2 ANTİKORU İLİŞKİLİ HASTALIK Sunan Kişi: AYLİN YAMAN, ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ Yazarlar:
FATMA KURTULUŞ, ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
MERT VAN, ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
ECEM AĞDAK, ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
YASEMİN BİÇER GÖMCELİ, ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
PB0032 HIV İLİŞKİLİ TRANSVERS MİYELİT OLGUSU Sunan Kişi: Ufuk EMRE, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1-Nöroloji Kliniği, 2-Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, 3-Radyoloji Kliniği Yazarlar:
Cansu KIZILTO GÜLER, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1-Nöroloji Kliniği, 2-Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, 3-Radyoloji Kliniği
Ayşe İNCİ, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1-Nöroloji Kliniği, 2-Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, 3-Radyoloji Kliniği
Yeşim KARAGÖZ, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1-Nöroloji Kliniği, 2-Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, 3-Radyoloji Kliniği
PB0036 TERİFLUNAMİD TEDAVİSİ ALTINDA BİR TÜBERKÜLOZ OLGUSU Sunan Kişi: Musa Öztürk, SBÜ, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü Yazarlar:
Musa Öztürk, SBÜ, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü
R. Gökçen Gözübatık Çelik, SBÜ, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü
PB0037 Spinal ve Serebral Atipik Demiyelinizan Hastalık: Q ateşi olan 2 olgu sunumu Sunan Kişi: Durul Üstün, SBU, izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Alpay Arı, SBU, izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Aslı Köşkderelioğlu, SBU, izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Neslihan Eşkut, SBU, izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Özge Yılmaz Küsbeci, SBU, izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
PB0039 Tedaviye Dirençli Bir Paraneoplastik Serebellar Sendrom: Olgu sunumu Sunan Kişi: Mahmut Tarı, SBU, izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Özge Yılmaz Küsbeci, SBU, izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Aslı Köşkderelioğlu, SBU, izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
PB0041 MULTİPLSKLEROZ POLİKLİNİKLERİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN MEMNUNİYET DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sunan Kişi: Mehtap Kırdarlı, İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yazarlar:
Onur Yarar, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği\ İstanbul
Serkan Demir, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği\ İstanbul - TÜRKİYE MULTİPLSKLEROZ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
PB0042 Anti-Yo ve Anti-Amfifizin Birlikte Pozitifliği Olan Paraneoplastik Limbik Ensefalit Olgusu Sunan Kişi: Esra Erdil, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Yazarlar:
Sema Nur Erdem, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Handenur Tunç, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Kayıhan Uluç, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
E. Neşe Tuncer, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
PB0043 AREA POSTREMA SENDROMU: OLGU SUNUMU Sunan Kişi: Eda Aslanbaba Bahadır, Yazarlar:
İlke Şahin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı
Çağatay Şenol,, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı
Canan Yücesan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı
PB0049 GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNİN BİRİNCİ YILINDA MEYDANA GELEN CİDDİ ALERJİK REAKSİYON: OLGU SUNUMU Sunan Kişi: Selma AKSOY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Yazarlar:
Selma AKSOY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
C. Çağan POLAT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
PB0052 Multipl Sklerozlu Hastalarda Epigenetik Düzenleyiciler, Nörotrofinler ve Tedavi Etkinliği Arasındaki Bağlantı Sunan Kişi: F. Yekeler, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
C. İrkec, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
T. Altıparmak, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
R.Tura, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
N. Altan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
PB0054 MİGREN HASTALARINDA BDNF VE SİRTUİN 1 MOLEKÜLLERİNİN PERİFERAL SEVİYELERİ Sunan Kişi: Dilek Yazıcıoglu Cezayir, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Ceyla Irkec, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
Taylan Altıparmak, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
Rabia Tural, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
Nilgun Altan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyokimya Anabilim Dalı - L.H. Akay Hastanesi Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
PB0055 Alzheimer Hastalığı ve Vasküler Demansı Olan Hastalarda Beyin Derive Nörotrofik Faktör Düzeyleri Sunan Kişi: T. Kuz, Gazi Üni. Tıp Fak. Nöroloji ve Mikrobiyoloji AD. - L.H. Akay Hast. Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hast. Nöroloji Kliniği - Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Yazarlar:
C. Irkec, Gazi Üni. Tıp Fak. Nöroloji ve Mikrobiyoloji AD. - L.H. Akay Hast. Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hast. Nöroloji Kliniği - Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
T. Altıparmak, Gazi Üni. Tıp Fak. Nöroloji ve Mikrobiyoloji AD. - L.H. Akay Hast. Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hast. Nöroloji Kliniği - Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
I. Fidan, Gazi Üni. Tıp Fak. Nöroloji ve Mikrobiyoloji AD. - L.H. Akay Hast. Nöroloji Bölümü - Çankırı Devlet Hast. Nöroloji Kliniği - Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
PB0056 Dural Arteriovenöz Fistül : Olgu sunumu Sunan Kişi: İpek Güngör Doğan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne Yazarlar:
İpek Güngör Doğan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
Güneş Altıokka Uzun, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
PB0057 Fingolimod Tedavisi Altında Gelişen Varisella Miyeliti : Olgu Sunumu Sunan Kişi: İpek Güngör Doğan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne Yazarlar:
İpek Güngör Doğan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
Özge Bekir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
PB0059 Multipl Skleroz Bilgi Anketi'nin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirliği Sunan Kişi: Ece Çınar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir Yazarlar:
Yeşim Akkoç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
Funda Çalış, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
Musa Baklacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
Ayşenur Yüceyar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
PB0061 Anti-MOG Antikor Müspetliği Saptanan Olgularımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri Sunan Kişi: Levent Sinan BİR, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli Yazarlar:
Selma TEKİN, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli
Eylem DEĞİRMENCİ, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli
PB0065 Atipik Klinik Ve Radyolojik Prezantasyon İle Başvuran NMO Olgusu Sunan Kişi: Cansu Eğilmez Sarıkaya, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Yazarlar:
Cansu Eğilmez Sarıkaya, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Hüsnü Efendi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
PB0071 UZUN SEGMENT TRANSVERS MİYELİT OLGUSU VE KUADRİPAREZİK BABAANNE: AİLESEL NÖROMİYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM BOZUKLUĞU? Sunan Kişi: Ülgen Yalaz Tekan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazarlar:
Gençer Genç, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Serpil Bulut, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
PB0074 FİNGOLİMOD TEDAVİSİ ALTINDAKİ HASTADA ORTAYA ÇIKAN GENİTAL HERPES ZOSTER OLGUSU Sunan Kişi: AYŞEGÜL DEMİR, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ Yazarlar:
AYŞEGÜL DEMİR, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
FETTAH EREN, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
PB0075 Multipl Skleroz ve Sarkoidoz Birlikteliği Sunan Kişi: Cihat Uzunköprü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nöroloji AD Yazarlar:
Cihat Uzunköprü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nöroloji AD
Yeşim Beckmann, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nöroloji AD
PB0076 İNFLİKSİMAB'A ETKİLİ YANIT VEREN DİRENÇLİ BİR NÖROSARKOİDOZ OLGUSU Sunan Kişi: Ahmet Başarı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Yazarlar:
Yusuf Savrun, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Ece Yanık, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Belgin Koçer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
PB0077 NADİR BİR OLGU BİLATERAL OPPENHEİM’IN KULLANILMAYAN EL SENDROMU Sunan Kişi: Nuray BİLGE, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum Yazarlar:
Merve Korukçu, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum
Nazım KIZILDAĞ, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum
PB0079 Fingolimod Tedavisi Altında Ensefalit Vakası Sunan Kişi: Cihat Uzunköprü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nöroloji AD Yazarlar:
Cihat Uzunköprü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nöroloji AD
Yeşim Beckmann, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nöroloji AD
PB0082 FİNGOLİMOD'TAN NATALİZUMAB TEDAVİSİNE GEÇİŞTE REBOUND SENDROMU Sunan Kişi: Levent Öcek, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Uşak Yazarlar:
Levent Öcek, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Uşak
Özge Öcek, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Uşak
PB0083 SERTOLİZUMAB KULLANIMI SONRASI DEMİYELİNİZAN HASTALIK Sunan Kişi: Refah Sayın, Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara Yazarlar:
Muhammed Ertuğrul Güvenç, Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
Mehmet Zülküf Önal, Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara
PB0089 MS TEDAVİLERİNİN FMF ÜZERİNE ETKİLERİ: 3 VAKA BİLDİRİMİ Sunan Kişi: Bilgin ÖZTÜRK, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazarlar: