Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 23

Açılış

 Tarih: 19.11.2020

Saat: 13:45-14:00

Salon: Salon A

Konuşmacılar:  Ayşe Altıntaş, Murat Terzi

PANEL - 1

Temel Nöroimmünoloji Kursu - 1

 Tarih: 19.11.2020

Saat: 14:00-15:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Ayşe Altıntaş, Murat Terzi

Doğal ve Adaptif İmmün Sistemlerin Bileşenleri & Antijen Sunumu

Füsun Can

Fizyolojik Durumlarda Kan-Beyin Bariyeri ve Beyin-İmmün Sistem Etkileşimi

Yasemin Özdemir

Astrositler ve Mikroglia; Nöroimmünolojide Rolleri

Monika Bradl

PANEL - 2

Temel Nöroimmünoloji Kursu - 2

 Tarih: 19.11.2020

Saat: 16:00-17:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Ceyla İrkeç, Rana Karabudak

B Hücrelerinin Plazma Hücrelerine Dönüşmesi ve B Hücresi / Antikor-İlişkili Nörolojik Hastalıklar

Amit Bar - Or

T Hücreleri ve T Hücresi ile İlişkili Nörolojik Hastalıklar

Erdem Tüzün

Bağırsak Mikrobiyotası

Aslı Tuncer

PANEL - 3

İmmün Kökenli Nörolojik Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Paraklinik İncelemelerin Kullanımı

 Tarih: 19.11.2020

Saat: 16:00-17:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanları:  Yusuf Tamam, Aysun Ünal

BOS

Sibel Yentür

KAN ve Serolojik Testler

Murat Terzi

MRG

Özlem Kayım Yıldız

EPS

Fatma Belgin Petek Balcı

PET

Aylin Akçalı

PANEL - 4

Multipl Skleroz

 Tarih: 19.11.2020

Saat: 17:45-19:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Aksel Siva, Ayşe Sağduyu Kocaman

MS Patogenezi

Amit Bar - Or

MS Spektrumu ve McDonald’s Kriterlerinin Teşhis Amacıyla Kullanılması

Belgin Koçer

MS Taklitcileri ve MS’te Ayırıcı Tanı

Murat Kürtüncü

2020 Yılında MS Tedavisi

Canan Yücesan

Uydu Sempozyumu - 1 / Farmanova

 Tarih: 19.11.2020

Saat: 20:00-21:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Aksel Siva

MS’in Geleceğinde Yeni Teknolojilerin Kullanımı

Darin Okuda

Akılcı İlaç Kullanımı

 Tarih: 20.11.2020

Saat: 08:30-09:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Dilcan Kotan Dündar

Tahir Yoldaş

PANEL - 5

Nöroimmünolojide Biyobelirteçler

 Tarih: 20.11.2020

Saat: 09:00-10:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Egemen İdiman, Meltem Demirkıran

MS ve NMOSD’de Biyobelirteçlerin Görüntülenmesi. MS ve NMOSD’de MRG’de Görülen Lezyonların Değerlendirilmesi: Uygulama Kılavuzları

Friedemann Paul

MS ve NMOSD’de OCT: Türkiye’deki Deneyimler

Fethi İdiman

Merkezi Sinir Sisteminin Penceresi Olarak In Vivo Korneal Konfokal Mikroskopi

Afsun Şahin

PANEL - 6

Nöroimmünolojik Hastalıklarda Hamilelik ve Aşılama

 Tarih: 20.11.2020

Saat: 10:15-12:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Şeref Demirkaya, Gülşen Akman

MS Hastalarında Hamilelik

Bassem Yamout

NMO Hastalarında Hamilelik

Friedemann Paul

MG Hastalarında Hamilelik

Nefati Kıylıoğlu

2020’de İmmün-Bağımlı Nörolojik Bozukluklarda BOS ve Serolojik Biyobelirteçler

Thomas Berger

Uydu Sempozyumu - 2 / Roche

Klinik Çalışmalardan Gerçek Yaşama OCREVUS

 Tarih: 20.11.2020

Saat: 12:15-13:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Mefkure Eraksoy

Mefkure Eraksoy

Cavit Boz

Melih Tütüncü

Uydu Sempozyumu - 3 / Merck

Değişen MS Tedavisinde Mavenclad

 Tarih: 20.11.2020

Saat: 14:15-15:15

Salon: Salon A

Serkan Özakbaş

PANEL - 7

Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklukları

 Tarih: 20.11.2020

Saat: 15:30-17:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Cengiz Yalçınkaya, Levent Sinan Bir

NMOSD’de Patogenetik Mekanizmalar ve Deneysel Modeller

Monika Bradl

AQP4 veya MOG Antikoruyla İlişkili NMOSD’nin Klinik ve Radyolojik Karakteristikleri

Egemen İdiman

2020 Yılında NMOSD Tedavisi

Ayşe Altıntaş

Uydu Sempozyumu - 4 / Farmanova

Zamana Karşı MS ve Vakalarla Güncel Fingya Verileri

 Tarih: 20.11.2020

Saat: 17:30-18:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Serkan Özakbaş

Murat Terzi

Serkan Demir

Yeşim Beckmann

Sedat Şen

Serhan Sevim

Cihat Uzunköprü

Uydu Sempozyumu - 5 / Sanofi Genzyme

 Tarih: 20.11.2020

Saat: 20:00-21:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Ayşe Altıntaş

MS'in İmmün Mekanizmaları Üzerine 2'li Etki

Mark S. Freedman

PANEL - 8

Nöroimmünolojik Bozukluklarda Özel Konular

 Tarih: 21.11.2020

Saat: 09:00-10:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Ömer Faruk Turan, Cavit Boz

Hastalık Esnasında veya Özel Tedavilere Başlamadan Önce Aşılama

Nur Yüceyar

İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri ve Diğer Yeni İmmünomodülatör/İmmünosupresif İlaçlarla İlişkili Nörolojik Tablolar - Onkolog Perspektifi

Fatih Selçukbiricik

İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri ve Diğer Yeni İmmünomodülatör/İmmünosupresif İlaçlarla İlişkili Nörolojik Tablolar - Nörolog Perspektifi

Uğur Uygunoğlu

Nörolojide Yeni İlaçların Yan Etkilerini, Uzun Vadeli Güvenliğini, Enfeksiyon ve Malignite Riskini Nasıl Yönetebiliriz?

Hüsnü Efendi

Sözel Bildiri Oturumu -1

 Tarih: 21.11.2020

Saat: 09:00-10:45

Salon: Salon B

Sözel Bildiri Oturum Başkanları:  Serpil Demirci, Yılmaz İnanç, Sibel Güler

Relapsing-Remitting Multipl Skleroz Hastalarında İmmünomodülatör İlaçların Uyku Kalitesi Üzerine Etkileri

Caner Feyzi Demir

Multipl Skleroz Hastalarının Beyin Omurilik Sıvılarında CXCL13 Düzeyi: Nöroenfeksiyonda Borrelia Proteinlerinin Rolü

Şule Aydın Türkoğlu

Optik Nörit Hastalarının Tanı ve Prognozunda Nötrofil-Lenfosit Oranı ve C-Reaktif Protein/Albüminin Etkisinin Değerlendirilmesi

Özlem Ethemoğlu

İnflamatuvar Demiyelinizan Hastalık Tanısı Almış Bireylerde Anti-MOG Antikorlarının Canlı Hücre Testi ve Akan Hücre Ölçer ile Tespiti ve IgG-IgG1 Düzeylerinin Karşılaştırılması

Mohammadreza Yousefi

Multipl Skleroz Hastlarında Anne Sütü Alımının Hastalık Gelişimi ve Progresyonla İlişkisi

Nuray Bilge

Multipl Sklerozun Spinal Kord Tutulumunda Dizabilite ve Biyokimyasal Değişikliklerin Süreç İle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Meral Seferoğlu

Spinal Dural Arteriovenoz Fistülü Taklit Eden Myelin Oligodendrosit Glikoprotein İlişkli Miyelit

Mehmet Fatih Yetkin

Multiple Skleroz Ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Hastalıklarında Nörofilament Hafif Zincirin Tanısal Değeri

Burak Arslan

Tartışma

PANEL - 9

Vakalarla Nöroimmünolojik Hastalıklarda Tanı: Santral Sinir Sistemi Hastalıkları

 Tarih: 21.11.2020

Saat: 11:00-12:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Aysun Soysal, Taşkın Duman, Nihal Işık, Özgül Ekmekçi, Sabahattin Saip, Serpil Bulut

Atay Vural

Rabia Gökçen Gözübatık Çelik

Sedat Şen

Serkan Demir

Cihat Uzunköprü

Melih Tütüncü

PANEL - 10

Vakalarla Nöroimmünolojik Hastalıklarda Tanı: Nöromüsküler Bileşke ve Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları

 Tarih: 21.11.2020

Saat: 11:00-12:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanları:  Nilda Turgut, Recai Türkoğlu, Nilüfer Kale İçen, Funda Uysal, Münire Kılınç Toprak

Mesrure Köseoğlu Bitnel

Dürdane Aksoy

Şeyda Figül Gökçe

Tuncay Gündüz

Gülnur Uzuner

Ahmet Kasım Kılıç

Bedile İrem Tiftikçioğlu

PANEL - 11

Vakalarla Nöroimmünolojik Hastalıklarda Tedavi

 Tarih: 21.11.2020

Saat: 14:15-16:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Aksel Siva, Erdem Toğrol, Caner Feyzi Demir, Burcu Altunrende, Ufuk Ergün

Haluk Gümüş

Özlem Ethemoğlu

Mehmet Fatih Yetkin

Nuray Bilge

Yaşar Altun

Meral Seferoğlu

Özlem Taşkapılıoğlu

Sözel Bildiri Oturumu - 2

 Tarih: 21.11.2020

Saat: 14:15-16:00

Salon: Salon B

Sözel Bildiri Oturum Başkanları:  Ferah Kızılay, Yeşim Beckmann, Azize Esra Gürsoy

Relapsing Remitting Multipl Skleroz Hastalarında Kortikosteroid Tedavisine Cevabın Serum Nörofilaman Hafif Zincir Düzeyi ile Değerlendirilmesi

Alp Sarıteke

Multipl Skleroz Hastalarının Tanı ve Takibinde Beyin Omurilik Sıvısı Paremetrelerinin Hastalık Aktivitesi ve MR İncelemeleri İle Korelasyonu

Nurhan Kaya Tutar

Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromunun Lezyon Lokalizasyonu ile İlişkisi

Fatma Akkoyun Arıkan

Multiple Sklerozda Monosit/HDL-c Seviyesi, Dizabilite ve Hastalık Alt Tipi İle İlişkisi

Ayşegül Demir

CD4+ T Hücrelerinde Artmış IL-21, IL-4, IL-17A Üretimi Ve Yüksek ICOS Ve PD-1 Ekspresyonunun Myasthenia Gravis Gelişimindeki Rolü Ve İmmünosüpresif Tedavinin Bu Parametreler Üzerindeki Etkisi

Merve Çebi

Parenkimal Nöro-Behçet Hastalığında Lezyon Dağılım Paterninin Olasılık Haritalaması Kullanarak Analizi

Ahmed Serkan Emekli

D Vitamini Seviyesi İle Relapsing Remitting Multiple Sklerozun Klinik Ve Radyolojik Sonuçları Arasındaki İlişki

Sena Destan Bünül

Transvers Myelit: 111 Olgunun Retropspektif Analizi

Esra Erdil

Tartışma

Uydu Sempozyumu - 6 / Gen İlaç

 Tarih: 21.11.2020

Saat: 16:15-17:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Murat Terzi

Natalizumab: EID & Gerçek Yaşam Verileri

Thomas Berger

Özel Oturum

 Tarih: 21.11.2020

Saat: 17:30-18:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Ayşe Altıntaş, Sıla Usar İncirli

İmmünite-İlişkili Nörolojik Hastalıklarda Rejeneratif Mekanizmalar

Thomas Berger

Kapanış Oturumu

 Tarih: 21.11.2020

Saat: 18:15-18:45

Salon: Salon A

Ayşe Altıntaş

Murat Terzi